روابط عمومی

تماس با ما


شماره ثبت: ۴۱۲۹
آدرس: تهران، خیابان , ولی عصر ، جنب مترو جهاد ، کوچه صدر  ، پلاک ۶۳ ، واحد ۶     
کدپستی:  ۱۵۹۴۹۴۶۱۱۷
تلفن مرکز تماس: ۸۸۹۲۳۲۶۳                                موبایل :  ۰۹۱۲۸۴۰۱۳۳۹

ایمیل: sanei4129@gmail.com